ПВЦ Столарија

 

IDEAL 4000:
-5 коморен систем ( U - вредност 1.3 w/m2K )
-Дебелина на застаклување до 41 мм
-Ширина на профилот 70 мм

 

 IDEAL 400 Round - Line:
-5 коморен систем ( U - вредност 1.3 w/m2K )
-Дебелина на застаклување до 41 мм
-Ширина на профилот 70 мм

 

 IDEAL 5000:
-5 коморен систем ( U - вредност 1.3 w/m2K )
-Дебелина на застаклување до 41 мм
-Ширина на профилот 70 мм ( со среден дихтунг ).

 

IDEAL 7000:
-6 коморен систем ( U - вредност 1.3 w/m2K )
-Дебелина на застаклување до 41 мм
-Ширина на профилот 80 мм

 

IDEAL 8000:
-6 коморен систем ( U - вредност 1.3 w/m2K )
-Дебелина на застаклување до 41 мм
-Ширина на профилот 85 мм ( со среден дихтунг ).

 

Систем лизгање со подигнување
-За врати со размери 6000x2500
-U - вредност 1,1W/m2K


5 коморен систем
6 коморно заоблено крило со ширина 80мм
U = 1,27 W/m2K
дебелина на застаклување од 24-36 мм
ширина на профилот 70мм

3 коморен систем
U = 1,39 W/m2K
дебелина на застаклување од 24-30 мм
ширина на профилот 60 мм

 

PVC систем Profi Link Shutter 55F
Специјално крило - PL 301472U обратно, се отвара на надвор
U = 1,39 W/m2K
Возможните варијанти на изработка на Profi Link Shutter 55F вклучуваат два вида на оков - AGB (специјализиран за капаци) и Sigenia ( со ограничени можности)
ширина на профилот 60 мм

 

 

 

3 коморен систем4 коморен систем5 коморен систем
       3 коморен систем                                             4 коморен систем                                                   5 коморен систем

 

Основни предности на профилот VIVA PLAST.

Се користи стаклопакет 24мм, изработен во согласност со европските стандарти, кој осигуруваат многу добра топлотна и звучна изолација.
TPV дихтунгот осигурува висок степен на изолација во различни температурни разлики.

Стабилноста на системот е гарантирана со дополнително поставен челичен профил.

Профилите се изработени со високо квалитетни суровини, кои осигуруваат долг
живот на системот VIVA PLAST.

 

 

 

 

 

 

 

TOP