За нас

За Стилпласт

Легенда:

  • Производство
  • Дистрибуција
  • Монтажа
  • Сервис

Стилпласт е основана во 2002 година, и стартува со праизвотство и доставка на PVC  и Алуминиумска столарија, надворешни и внатрешни ролетни, конструкции од поликарбонат, сигурносни ролетни, гаражни врати, фасади и др. Има изградена сопствена продажно-изложбена мрежа, која е составена од дваесет изложбени салони во градовите Софија, Плoвдив, Варна, Перник и Велинград. Фирмата извршува висококвалитетна монтажа со сопствени монтажни групин на горе наведените продукти. За полесна соработка со партнерите во земјата фирмата има трговски преставништва и магацини во Пловдив, Варна, Бургас, Благоевград, Плевен, Перник, Смара Загора, Велико Трново Монтана и Русе. Кон крајот на 2010 година Стилпласт ја проширува својата дистрибутивна мрежа во соседните држави поточно во Р. Македонија и Р. Србија. Во Р. Македонија фирмата има свои трговски преставништва и магацини во градовите Скопје и Битола, а во Р. Србија во градовите Белград и Ниш.

Од 2006 година фирмата со сопствена производствена база која се наоѓа во градот Софија на улица
“Жак Дјукло” 55. Распространета на површина од 20 декара, сместени се административна зграда и три произвотствени погони, кои се опремени со автоматизирани линии за произвотсво на PVC  рамки и стакла. Во почетокот на 2009 година Стилпласт пушти во употреба и втората произвотствена база во градот  Пловдив на улица “Г.Бенев” 7 каде исто така се реаспоредени линии за произвотсво на PVC столарија, алуминиумска столарија, надворешни ролетни, комарници и градежни врати.

Од самиот почеток фирмата го има заложено своето произвотство на висококвалитетни германски машини, нови транспорти средства и квалифициран персонал (над 250 вработени) и како резултат на сево ова е во состојба да изврши квалитетно и навремено исполновање на дадените порачки. Во текот на 2012 година беше реализиран уште еден проект за пуштање во работа на две најсовремени и модерни произвотствени машини.

Сите операции се во целост автоматизирани користејки ја опремата на водечките германски производители на машини како Urban, Rapid, Torwesten и Elumatec, управувани од спецјализиран софтвер кој дозволува произвотствен капацитет од над 1200 стандартни прозорни единици дневно со гарантиран највисок квалитет.

Како  производител со докажана традиција и искуство, потврдени технички  и произвотствени можности, фирмата разбира, дека развојот и просперитетот зависат од убедноста и довербата на клиентите, во способноста  да се гарантира и во целост да се задоволат очекувањата во однос на квалитетот и условите на доставка  за купените производи. За да ги постигне овие свои цели Стилпласт го вкорени системот за контрола на квалитетот, базиран на стандардите на ISO 9001:2008, како и CE – ознаката, со која ја потврдуваме технологијата и квалитетот на готовиот производ, одговарајќи на сите европски барања за квалитет.

Од месец Март 2011година Стилпласт е официјален авторизиран производител на прозори и врати од системот на профили Алупласт. ALUPLAST Industry Group е една од најдинамичните во развој компании во секторот со 11 фабрики во кои работат повеќе од 1300 лица во светот.

Од Април 2011година Стилпласт го зголеми асортиманот на производство пуштајќи ги во производство и двете водечки бугарски компании за прозорски системи – Profiling и Vivaplast со кои успешно го прошири своето производствено портфолио.

Основен доставувач на оков е фирмата МАСО – Австрија која е еден од нај значајните производители на меѓународните пазари со своите 4 фабрики и над 2100 вработени. Во текот на 2011година Стилпласт беше лицензирана за производство на прозори издржливи на насилно отварање WK1 и WK2 со согласност со ENV 1627-30.

Од 2010 година  производите на фирмата успешно се продаваат на европскиот пазар благодарение на одличниот квалитет, брзина на изработка и доставка заедно со конкурентната цена. Стилпласт е докажан и посакуван  надежен партнер.

TOP