Дрво, Алуминиум или PVC?

Поради долготрајноста на современата градежна столарија, во поголемиот број домови набавката или пак замената на прозорите и вратите се прави само еднаш.

Од друга страна пак, прозорите и вратите се важен градежен елемент, кој што во голема мера влијае врз изгледот и удобноста на домот или пак деловниот простор, па затоа мора да бидете исклучително внимателни при нивниот избор.

Поради долготрајноста на современата градежна столарија, во поголемиот број домови набавката или пак замената на прозорите и вратите се прави само еднаш.

Обичен термопан, Ka или 4 сезонско стакло

Што се однесува до термо изолационите функции на прозорите, најважен е изборот на стакло пакет, затоа што тој зазема приближно 80 % од вкупната површина на прозорецот.

Доколку поставите скап PVC профил со обично термопан стакло од 24мм, ќе ја подигнете термо изолацијата на само 1/5 од вкупниот можен потенцијал.

Што се однесува до термо изолационите функции на прозорите, најважен е изборот на стакло пакет, затоа што тој зазема приближно 80 % од вкупната површина на прозорецот.

TOP